STRUKTUR KURIKULUM PRODI INFORMATIKA UMSIDA

No STRUKTUR KURIKULUM File
1.   FILE PDF UNDUH
2.   FILE EXCEL UNDUH
No Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah SKS MK Prasyarat Sifat MK Kompetensi Kelompok MK
Teori Praktek Umum Utama Khusus
Semester 1
1 TI00103 AL ISLAM & KEMUHAMMADIYAHAN 1 2         MPK
2 TI00302 BHS  INGGRIS 2         MKK
3 TI00305 PENGANTAR TEK. INFORMASI 3         MKK
4 TI00309 KALKULUS 3         MKK
5 TI00306 ALGO &  PEMROGRAMAN 3         MKK
6 TI00310 SISTIM DIGITAL 3         MKK
7 TI00108 PANCASILA 2          
8 TI00403 PRAK. SIST DIGITAL 1         MKB
9 TI00401 PRAK. ALGO &  PEMROGRAMAN 1         MKB
Jumlah SKS 20              
Semester 2
1 TI00104 AIK   II 2 TI00103       MKK
2 TI00303 BAHASA INGGRIS II 2           MKK
3 TI00307 ALGO & STRUK DATA 3 TI00306       MKK
4 TI00315 ARSITEKTUR & ORGANISASI KOMPUTER 3         MKK
5 TI00311 MATEMATIKA DISKRIT 3         MKK
6 TI00312 BASIS DATA 1 3         MKK
7 TI00102 BHS. INDONESIA 2         MPK
8 TI00406 PRAK BASIS DATA ** 1 TI00312       MKB
9 TI00402 PRAK. ALGO & ST DATA 1 TI00306       MKB
Jumlah SKS 20              
Semester 3
1 TI00105 AL ISLAM & KEMUHAMMADIYAHAN 3 2 TI00104       MPK
2 TI00414 PEMROGRAMAN BERBASIS WEB 3 TI00306       MKB
3 TI00313 ALJABAR LINIER 3 TI00309       MKK
4 TI00616 PEMROGRAMAN MOBILE 3 TI00306       MKB
5 TI00308 TEORI BHS & AUTOMATA 3 TI00311       MKK
6 TI00407 PRAK. PEMROG BERBASIS WEB 1 TI00306       MKB
7 TI00314 AKUNTANSI 2         MKK
8 TI00109 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 2         MPK
2 TI00318 SISTIM OPERASI 3 TI00315       MKK
7 TI00405 PRAK SIST OPERASI** 1         MKB
Jumlah SKS 23              
Semester 4
1 TI00106 AIK 4 2 TI00105       MPK
5 TI00319 SISTIM INFORMASI 3 TI00312       MKK
3 TI00316 METODE NUMERIK 3 TI00313       MKK
4 TI00317 STATISTIKA & PROBABILISTIK 3 TI00309       MKK
3   TECHNOPRENEUR 2         MPB
6 TI00420 JARINGAN KOMPUTER 3 TI00315       MKB
8 TI00409 PRAK JAR KOMPUTER 1 TI00315       MKB
9   AUDIT  SISTEM 3 TI00319         MKB
Jumlah SKS 20              
Semester 5
1 TI00413 REKAYASA PERANGKAT LUNAK 3 TI00319       MKB
2 TI00411 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 3 TI00306       MKB
3 TI00501 METODE PENELITIAN 3         MPB
4 TI00425 INT. MAN & KOMP 3 TI00411         MKB
5 TI00502 PKL 3         MPB
6 TI00322 TEKNIK OPTIMASI 3 TI00313       MKB
7 TI00404 PRAK. PBO 1  TI00306       MKB
8  TI00408 PRAK RPL 1         MPK
Jumlah SKS 20              
Semester 6
1 TI00418 GRAFIKA KOMPUTER 3 TI00313, TI00307       MKB
2 TI00417 KECERDASAN BUATAN 3 TI00308       MKB
3 TI00203 KKN 3         MBB
4   MATA KULIAH PILIHAN 1 3         MKB
5   MATA KULIAH PILIHAN 2 3              
6   MATA KULIAH PILIHAN 3 3         MKK
Jumlah SKS 18              
Semester 7
1 TI00503 SEMINAR 2         MPB
2 TI00420 PENGOLAHAN  CITRA DIGITAL (bisa ke smt 6) 3         MKB
3  TI00415 PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS WEB 3 TI00414       MKB
4   MATA KULIAH PILIHAN 1 3         MKB
5   MATA KULIAH PILIHAN 2 3              
Jumlah SKS 14              
Semester 8
1 TI00505 TUGAS AKHIR * 6           MPB
2   Etika Profesi 3         MPB
Jumlah SKS 9              
TOTAL SKS 144              
Mata Kuliah Pilihan
Konsentrasi :Sistem dan  Jaringan Komputer
1 TI00428 PENGAMANAN SISTEM KOMPUTER (SMT 6) 3 TI0420       MKB
2   FORENSIK DIGITAL (SMT 6) 3 TI0420       MKB
3 TI00605 ETICHAL HACKING (SMT 7) 3 TI0420       MKB
4 TI00606 MIKROTIK 3 TI0420       MKB
5 TI00607 JARINGAN NIRKABEL DAN SISTEM BERGERAK (SMT 7) 3 TI0420       MKB
6 TI00427 PEMROGRAMAN TERDISTRIBUSI (SMT 6) 3 TI0420       MKB
Konsentrasi : Sistem Cerdas
1 TI00608 LOGIKA FUZZY (SMT 6) 3 TI00417       MKB
2 TI00609 MACHINE LEARNING (SMT 7) 3 TI00417       MKB
3 TI00602 SISTEM PAKAR (SMT 6) 3 TI00317       MKB
4 TI00423 JARINGAN SYARAF TIRUAN (SMT 6) 3 TI00417       MKB
5   ALGORITMA GENETIKA (SMT 7) 3 TI00417       MKB
6 TI00610 PENGOLAHAN BAHASA ALAMI 3 TI00417       MKB
7 TI00611 KOMPUTASI EVOLUSIONER 3 TI00417       MKB
8   PENCARIAN DAN TEMU KEMBALI INFORMASI 3 TI00417       MKB
Konsentrasi : Rekayasa Perangkat Lunak
1 TI00430 SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (SMT 6) 3 TI00319       MKB
2 TI00612 WEB DAN TEXT MINING (SMT 7) 3 TI00319       MKB
4 TI00614 MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI (SMT 6) 3 TI00319       MKB
5 TI00419 DATA MINING (SMT 6) 3 TI00319       MKB
6   SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS  (SMT 7) 3 TI00319       MKB
Konsentrasi : Game dan Multimedia
1 TI00617 ANIMASI KOMPUTER (SMT 6) 3 TI00418       MKB
2 TI00618 PEMROGRAMAN GAME (SMT 6) 3 TI00418       MKB
3 TI00604 PEMODELAN GAME (SMT 7) 3 TI00418       MKB
4 TI00619 DESAIN DAN KOMUNIKASI VISUAL (SMT 6) 3 TI00418       MKB
5 TI00620 DESAIN DAN APLIKASI MULTIMEDIA (SMT 7) 3 TI00418       MKB
6 TI00621 PENGAJARAN BERBANTUAN KOMPUTER 3 TI00418       MKB